5s dưới góc nhìn của thiết kế nội thất văn phòng | Nội thất ASV
  • Hotline Hotline: 024.6254.3139 /0983.880.275
  • email Email: noithatasv@gmail.com

5s dưới góc nhìn của thiết kế nội thất văn phòng

Xuất phát từ triết lý con người là trung tâm của mọi sự phát triển, mô hình thực hành 5S đã được áp dụng tại Nhật bản như một nền tảng áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng. 5S tạo ra một môi trường sạch sẽ, một không gian tiện lợi, tạo điều kiện cho doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, đem lại niềm tin cho khách hàng.
ASV - 5S dưới góc nhìn của thiết kế nội thất văn phòng

1. Sàng lọc (SERI):

Nội thất văn phòng được xem xét, phân loại, chọn lựa và loại bỏ những thứ không cần thiết tại nơi làm việc. Chống xu hướng của con người muốn giữ mọi thứ cho những trường hợp dự phòng, chỉ giữ những loại dụng cụ, phương tiện tối thiểu hỗ trợ cho công việc, nên dán nhãn “đỏ” vào những dụng cụ, thiết bị và vật liệu cần thiết giữ lại.
 
ASV - 5S dưới góc nhìn của thiết kế nội thất văn phòng

 
2. Sắp xếp (SEITON):

Nội thất văn phòng được bố trí, sắp xếp theo trật tự hợp lý để dễ dàng, nhanh chóng cho việc sử dụng. Khi sắp xếp nên sử dụng những phương tiện trực quan một cách rõ ràng, để mọi người dễ nhận biết, tạo nơi làm việc có tổ chức, giảm thiểu thời gian tìm kiếm, loại bỏ những hành động dư thừa gây lãng phí thời gian.
 
ASV - 5S dưới góc nhìn của thiết kế nội thất văn phòng


3. Sạch sẽ (SEISO):

Giữ gìn vệ sinh tại nơi làm việc, máy móc, thiết bị văn phòng để đảm bảo môi trường, mỹ quan tại nơi làm việc.
 
ASV - 5S dưới góc nhìn của thiết kế nội thất văn phòng
Tất cả mọi thành viên trong đơn vị đều có ý thức và tham gia giữ gìn vệ sinh, phải có đủ phương tiện, dụng cụ vệ sinh cho đầy đủ và thích hợp. Công việc vệ sinh là việc làm thường xuyên của mọi người trong tổ chức, và Ban lãnh đạo thường xuyên kiểm tra nhắc nhở việc thực hiện.
 

4. Săn sóc (SEIKETSU):

Duy trì thường xuyên những việc đã làm, cải tiến liên tục văn phòng làm việc để đạt được hiệu quả cao hơn là điều rất quan trọng và cần thiết. Xác lập một hệ thống kiểm soát trực quan, như dán nhãn hoặc đánh dấu bằng màu sắc. Tạo môi trường dễ dàng để duy trì việc sàng lọc, sắp xếp và sạch sẽ.
ASV - 5S dưới góc nhìn của thiết kế nội thất văn phòng
     


5. Sẵn sàng (SHITSUKE):

Xây dựng thói quen tự giác tuân thủ nghiêm ngặt các qui định tại nơi làm việc.
Kiểm tra định kỳ với những nguyên tắc đã xác lập, xây dựng và định hình một nền văn hoá trong doanh nghiệp.
 
     ASV - 5S dưới góc nhìn của thiết kế nội thất văn phòng
 
Áp dụng mô hình 5S giúp xây dựng ý thức cải tiến cho mọi người tại văn phòng làm việc, xây dựng tinh thần đồng đội giữa mọi người, đồng thời phát triển vai trò lãnh đạo của cán bộ quản lý thông qua các hoạt động thực tế; là tiền đề để xây dựng cơ sở đưa cải tiến kĩ thuât áp dụng vào hoạt động chung của doanh nghiệp.

>> Xem những dự án thiết kế cải tạo nội thất văn phòng tiêu biểu mà ASV đã áp dụng 5s.
 
 
Nội thất ASV - noithatasv.com
Tag:  
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ASV. Design by Pixel Industry d.o.o
Image
Pixel Industry d.o.o. All Rights Reserved